Osteoporosvården var ämne vid seminarium i riksdagen i mars

Vid ett seminarium i riksdagen 190313 arrangerat av Kristdemokraternas Michael Anefur ledamot i riksdagens socialutskott deltog Katrin Rimsby, biträdande klinikchef och överläkare vid geriatriska kliniken på Norrtälje sjukhus samt Margareta Berglund Rödén, överläkare vid ortopedkliniken på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Deltog gjorde också Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i socialutskottet.

Där intervjuades både Margareta Berglund Rödén och Katrin Rimsby kring osteoporosvården i Sverige och svårigheterna med att få till fungerande vårdkedjor och frakturkedjor i Sverige. Ett problem är att det inte finns några riktlinjer om vem som ska ta hand osteoporospatienten. Man hamnar mellan stolarna eftersom vården inte följer patienten genom hela vårdkedjan. Vad som behövs är att politiker förstår detta och satsar pengar på att utveckla vården enligt Margareta Berglund Rödén
Dessutom påtalades att personer som drabbas av osteoporos ofta är äldre kvinnor, en grupp som ofta lider i det tysta till skillnad från andra patientgrupper.

Men det finns flera välfungerande frakturkedjor i Sverige. Katrin Rimsby, biträdande klinikchef och överläkare vid geriatriska kliniken på Norrtälje sjukhus berättade om Norrtäljes frakturkedja där man utreder, initierar behandling, följer upp behandlingen med återbesök och nya mätningar och andra kontroller och där utslussning sker först därefter.

Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i socialutskottet, deltog också i seminariet och lovade att ta upp frågan med socialminister Lena Hallengren (S).