Nominera till Svenska Osteoporossällskapets pris för bästa vetenskapliga avhandling 2018! - senast 5/11!

I år har sällskapet glädjen att kunna dela ut ett pris (50 000 kr) för bästa vetenskapliga avhandling.
Priset delas ut vid den årliga utbildningsdagen. Mötet 2018 hålls i Uppsala, Akademiska sjukhuset onsdagen den 28 november.

SvOS har glädjen att dela ut pris om 50 000 SEK för främsta avhandling inom osteoporos, benbiologi eller relaterade ämnen under 2017-2018. Medlem i sällskapet kan nominera och pristagaren måste vara medlem i SvOS vid nomineringen.

SvOS styrelse kommer att välja ut den främsta avhandlingen, baserat på vetenskaplig tyngd och relevans för osteoporos. Priset delas ut tillsammans med Amgen AB som står som värd och sponsor. Pristagaren ombeds i samband med mötet göra en kort presentation av sin forskning och de viktigaste fynden.

För nominering till priset v.g. sänd en kort motivering på max 1 A4 sida till Marika Hell (marika.hell@med.lu.se) senast 5 november 2018.

För mer information om SvOs och mötet

Välkomna till utbildningsdagen,

Kristina Åkesson
Ordförande, SvOS