Nyheter

INBJUDAN till webbföreläsningar fredag den 2 och onsdag den 7 oktober, kl 12:10 – 12:50

OBS! Endast för sjukvårdspersonal. Amgen och UCB bjuder härmed in till två virtuella föreläsningar: Webinar 1: Hitta rätt väg – hur vi bäst identifierar patienter med hög risk för ny fraktur Datum och tid: Fredag 2 oktober, kl 12:10 – 12:50 Föreläsare: Kristina Åkesson, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus Moderator: Märit Wallander, specialist i […]

LÄS MER
Riktlinjer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

Socialstyrelsen publicerade nyligen nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar där osteoporos ingår. Flera åtgärder ges hög eller mycket hög prioritet. T.ex. ges högsta prioritet för sekundärprevention av frakturer, dvs. att frakturpatienter erbjuds utredning och behandling för att förhindra nya frakturer, s.k. frakturkedja (Prioritet 1). Mycket hög prioritet ges även för riskvärdering med FRAX (prioritet 2), utredning […]

LÄS MER