Svenska Osteoporossällskapets utbildningsdag 2018

Datum/Tid
Datum - 28 november, 2019
09:00 - 16:00


Svenska Osteoporossällskapets årliga utbildningsdag

Onsdagen 28 november i Uppsala

Välkommen till denna dag helt ägnad åt osteoporos och allt det förebyggande arbete som nu sker över landet. Frakturkedjor finns nu vid ett stort antal ortopedkliniker och det sker en snabb utveckling. Det pågår ett arbete med översyn av de nationella riktlinjerna kring osteoporos och frakturprevention.
Vid mötet kommer du får ta del av senaste nytt kring frakturkedjor, nya behandlingsalternativ och utvärdering av dessa samt vad mera vi kan göra för att förebygga.
Vi kommer särskilt ägna tid åt det arbete som sker med de kommande riktlinjerna, såväl de som är experter som representanter från respektive myndighet kommer delta. Men inte minst är mötet en viktig mötesplats för att förmedla och dela information.

Tid:  9.30-16.00, onsdagen 28 november 2018
Plats: Robergsalen, ingång 40, Akademiska sjukhuset, Uppsala Karta
Anmälan: Anmäl nedan via formuläret Sista anmälningsdag 19 November!
Avgift: 150 kr, avgiften innebär också medlemskap i Svenska Osteoporossällskapet för 2017 och 2018; För den som inte önskar bli medlem är avgiften som tidigare 200 kr. Betala in till Plusgirokonto 419 15 56 -2. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen. Kaffepauser och lunch ingår.
Medlemsavgift: För dig som inte har möjlighet att komma till mötet: 150 kr för 2017 och 2018. Betala in till Plusgirokonto 419 15 56 -2. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen.

Vid frågor kring anmälan och mötet kontakta Maria Falkdal maria.falkdal@gu.se; tel  031 342 8625

 

Program

9.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-10.15 Välkomsthälsning

Kristina Åkesson, ordförande i SvOS

10.15-12.00 Sekundärprevention och frakturkedjor – hur långt har vi kommit

  • IOF – Capture the fracture & frakturkedja i Malmö, Kristina Åkesson
  • Effekt och resultat av frakturkedja i Uppsala, Andreas Kindmark
  • Frakturkedjan i Värmland, Andreas Otto
  • Effekter av frakturkedjan på Sahlgrenska, Mattias Lorentzon
  • Frakturkedjan i Norrtälje, Katrin Rimsby

12.00-12.30 Årsmöte för Svenska Osteoporossällskapet
Kallelse och dagordning för årsmötet

12.30-13.00 Lunch & besök hos utställare


13.00-13.30 Nya osteoporosläkemedel, behandlingsstrategier och en ny-gammal fråga hur länge skall vi behandla?

Mattias Lorentzon, Göteborg

13.30-13.40 Träning, frakturer och osteoporos
Ingrid Bergström, Stockholm, Ann-Charlotte Grahn-Kronhed, Linköping

13.40-13.50 Tillkännagivande av pristagare för främsta kliniska insats inom osteoporos
Presentation med motivering (SvOS)

13.50-14.05 Tillkännagivande av pristagare för bästa avhandling inom osteoporos
Presentation med motivering (SvOS och Amgen) samt pristagarens presentation av forskningen bakom

14.05-14.25 Kaffepaus och besök hos utställare

14.25-15.45 Nya Riktlinjer om Osteoporos – Socialstyrelsen, SBU och Läkemedelsverket

Presentationer och diskussion kring dessa viktiga uppdateringar.
Medverkan från de experter som deltar och från myndigheterna.

15.45-16.00 Viktiga frågor för det kommande året & avslutning

Bokningar

Du måste logga in eller registrera dig för att kunna utföra en bokning.