Kursen Osteoporosis Essentials - Densitometry, Diagnosis and Management

Datum/Tid
Datum - 1 oktober, 2020
Hela dagen


Kursdatum ändrat till oktober 2020 pga coronavisruset. Mer information kommer.

Med anledning av Corona-pandemin och de restriktioner på resande och möten som detta medfört för samhället i stort och för personal inom vården i synnerhet har kursledningen i samråd med SvOS styrelse beslutat att skjuta upp DXA-certifieringskursen till att ske i Uppsala under senare delen av hösten 2020. Mer information om datum när kursen kommer att bli av kommer upp på hemsidan framöver.

Ni som redan har betalt för kursen kommer att ha en garanterad plats på det kommande kurstillfället. Om någon skulle behöva återbetalning av kursavgift, vänligen kontakta i så fall kurssekretariatet (jenny.swardh@akademiska.se).

Med vänliga hälsningar,

Kursledningen

Andreas Kindmark och Mattias Lorentzon