Svenska Osteoporossällskapet

Samla erfarenheter, sprida information samt verka opinionsbildande.

Allt fler Svenskar drabbas av sjukdomen benskörhet (osteoporos). Sjukdomen innebär att skelettet blir så försvagat att frakturer inträffar även vid obetydlig påfrestning. Årligen inträffar ungefär 70 000 benbrott som en direkt följd av benskörhet. Av dessa är ca 18 000 höftfrakturer.

Svenska Osteoporossällskapet är en intresseförening som bildades 1987 för att samla erfarenheter om osteoporos, sprida information till sjukvård, allmänhet och patienter samt verka opinionsbildande.
20/10

Internationella Osteoporosdagen

Vi vill uppmärksamma osteoporosdagen den 20 oktober och hoppas att det ordnas aktiviteter för att informera och belysa vikten av starka ben i hela landet.
LÄS MER
18/10

Svenska Osteoporossällskapets utbildningsdag 2019

Välkommen till denna dag på Karolinska Solna i Stockholm helt ägnad åt osteoporos och allt det förebyggande arbete som nu sker över landet.
LÄS MER

Nyheter från SvOS

Följ vad som händer

Genom att registrera dig för Svenska Osteoporossällskapets nyhetsbrev så får du information kring aktiviteter samt nyheter inom området.
newspaper-o