Svenska Osteoporossällskapet

Samla erfarenheter, sprida information samt verka opinionsbildande.

Osteoporos och fragilitetsfrakturer är en av våra stora folksjukdomarna. Sjukdomen är gravt underdiagnostiserad och underbehandlad.  Livstidsrisken för en vuxen kvinna i Sverige att få en osteoporosfraktur är 50% och för en man 25%. Antalet osteoporosfrakturer årligen överstiger 70 000. 

Svenska Osteoporossällskapet har som målsättning att verka för ökad förståelse och ökade kunskaper om osteoporos och benskörhetsfrakturer samt förbättra vården för dessa patienter. Detta genom information till allmänhet och myndigheter samt utbildningsinsatser. Föreningen fungerar som expertorgan, remissinstans samt ett nationellt samlingsorgan för olika specialiteter och olika professioner med intresse för osteoporos.
Digitalt möte

Digital utbildningsdag samt föreningens årsmöte (för verksamhetsåret 2019)

SvOS årliga utbildningsdag samt årsmöte kommer att hållas 20 november, 2020 som ett digitalt halvdagsmöte.
LÄS MER
Viktigt!!

Kursen Osteoporosis Essentials - Densitometry, Diagnosis and Management är inställd

DXA-certifierings kurs uppskjuten 
tillsvidare pga. pandemin
Hör gärna av dig vid frågor! (0702-281323)

Nyheter från SvOS

INBJUDAN till webbföreläsningar fredag den 2 och onsdag den 7 oktober, kl 12:10 – 12:50

OBS! Endast för sjukvårdspersonal. Amgen och UCB bjuder härmed in till två virtuella föreläsningar: Webinar 1: Hitta rätt väg – hur vi bäst identifierar patienter med hög risk för ny fraktur Datum och tid: Fredag 2 oktober, kl 12:10 – 12:50 Föreläsare: Kristina Åkesson, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus Moderator: Märit Wallander, specialist i […]

LÄS MER
Riktlinjer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

Socialstyrelsen publicerade nyligen nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar där osteoporos ingår. Flera åtgärder ges hög eller mycket hög prioritet. T.ex. ges högsta prioritet för sekundärprevention av frakturer, dvs. att frakturpatienter erbjuds utredning och behandling för att förhindra nya frakturer, s.k. frakturkedja (Prioritet 1). Mycket hög prioritet ges även för riskvärdering med FRAX (prioritet 2), utredning […]

LÄS MER

Följ vad som händer

Genom att registrera dig för Svenska Osteoporossällskapets nyhetsbrev så får du information kring aktiviteter samt nyheter inom området.
newspaper-o