Medlemskap

Välkommen som medlem i Svenska Osteoporossällskapet!
Medlemsavgiften är för närvarande 150:-/person och år.
När vi mottagit din anmälan skickar vi ut ett inbetalningskort till dig. Alternativt kan du betala in medlemsavgiften direkt på plusgirokonto 419 15 56 -2, efter att du registrerat dig på hemsidan.

Frågor som rör Svenska Osteoporossällskapet besvaras av Marika Hell på tel: 040-332428.

Bli Medlem i SvOS

Klicka här för att gå till sidan för medlemsregistrering!

SvOS Medlemsarea

I medlemsarea får du tillgång till information och extramaterial i form av filmer.

Klicka här för att komma till Medlemsarean!