Ett nytt år med Svenska Osteoporossällskapet

Vi har nu haft ett givande och intressant årsmöte som denna gång kombinerades med Baltic Bone and Cartilage Congress. En hel del spännande forskning presenterades av några av de främsta experterna inom fältet.  Vid SVOS årsmöte invaldes Ulrica Bergström från Umeå till ny styrelsemedlem och undertecknad fick förtroendet att bli ny ordförande i sällskapet. Vi tackar Andreas Kindmark som avgått som ordförande för hans betydelsefulla insatser under det gångna året.

Våren 2012 kommer nya riktlinjer om rörelseorganens sjukdomar att presenteras av Socialstyrelsen. I dessa riktlinjer ges mycket hög prioritet till att identifiera och behandla patienter med hög frakturrisk. Osteoporossällskapet har en viktig funktion i att öka medvetenheten om osteoporos och de nya riktlinjerna, samt att kunna bistå med utbildningar inom osteoporos, vilka krävs för att möta de nya ökade kraven som riktlinjerna medför.

I maj 2012 kommer ett stort antal osteoporosintresserade och många av världens främsta experter inom området till Stockholm för deltagande i den största europeiska osteoporoskongressen (ECTS http://www.ectscongress.org/2012/).

Osteoporossällskapet kommer på olika sätt att bevaka dessa händelser för att uppmärksamma osteoporos och den nuvarande underbehandlingsproblematiken.

För att ytterligare kunna bistå våra medlemmar och öka intresset för osteoporos kommer sällskapet i dagarna att skicka ut osteoporosboken ”Osteoporos 2008” kostnadsfritt till samtliga medlemmar.

Göteborg 25:e oktober, 2011

Mattias Lorentzon

Ordförande i Svenska Osteoporossällskapet

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.