SvOs Utbildningsdag 20/10 2017

Anmälan

För att anmälan skall räknas som komplett krävs att mötesavgift (150 kr för medlemmar i SvOS resp 350 kr för icke medlemmar) sätts in på Plusgirokonto 419 15 56‐2, märk inbetalningen med namn. Det går fortfarande att anmäla sig. Då sista anmälningsdag är passerad (2017-10-11) kan vi inte längre garantera de som anmäler sig nu lunch och fika.
  • Lunch och fika ingår. Ange ev allergier eller kostrestriktioner. Har du inga ange "Nej"