Styrelsen

Ordförande

Björn RosengrenBjörn Pic_Newt

Ortoped och docent vid Skånes universitetssjukhus, Malmö samt vid Lunds universitet.

Presentation:
Bedriver forskning framförallt kring riskfaktorer och skyddande faktorer för osteoporos och benbrott.

Kontakt:
epost: bjorn.rosengren@svos.se


Mattias Lorentzon

Geriatriker och professor vid osteoporosmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt vid Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska akademin, Göteborg

Presentation:
Kliniskt verksam vid osteoporosmottagningen och bedriver främst klinisk forskning inom osteoporos, speciellt rörande fysisk aktivitet och genetiska faktorers betydelse för bengeometri (pQCT), benstruktur (XtremeCT) och frakturrisk. Ordförande i terapigruppen för osteoporos i Västra Götalandsregionen och verksam i Socialstyrelsens riktlinjearbete om rörelseorganens sjukdomar.

Kontakt:
e-post: mattias.lorentzon@svos.se


Andreas Kindmark
Läkare, docent
Endokrinologi, Specialmedicin
Akademiska Sjukhuset
Uppsala

Presentation:
Jag är kliniskt verksam vid mottagningen för metabola sjukdomar med utredningar av skelettmetabola sjukdomar, med bland annat bentäthetsmätning med DXA och pQCT. Min forskning rör ärftliga faktorer för benomsättning där forskargruppen försöker identifiera vilka gener som påverkar skelettet för att hitta nya vägar att diagnosticera och behandla skelettsjukdomar.

Kontakt:
e-post: andreas.kindmark@svos.se


Ann-Charlotte Grahn KronhedLotta
Sjukgymnast, Med Dr
Vadstena Vårdcentral

Presentation:
Jag har arbetat med ett befolkningsbaserat osteoporosförebyggande program
sedan början av
90-talet och har varit medlem i SvOS lika länge.

Kontakt:
e-post: lotta.grahn-kronhed@svos.se


Helena Salminen

Studierektor i allmän medicin, primärvårds-
ansvarig läkarprogrammet Karolinska Institutet.

Presentation:
Arbetat med primärvårdsforskning inom osteoporos och disputerat i ämnet osteoporos hos äldre kvinnor. Deltar i faktagrupp osteoporos i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer avseende Rörelseorganens sjukdomar.

Kontakt:
e-post: helena.salminen@svos.se


Kassör

Eva Ribom Bornefalk 
Läkare invärtesmedicin, endokrinologi, diabetologi
Hallands sjukhus Halmstad. Med dr.

Presentation:
Kliniskt verksam vid medicinkliniken i Halmstad. Verksam i terapigrupp osteoporos, Region Hallands Läkemedelskommitté. Tolkar bentäthetsmätningar.
Intresserar mig särskilt för kortisoninducerad osteoporos samt organisatoriska aspekter på osteoporosomhändertagande i sjukvården

Kontakt:
e-post: Eva.Ribom.Bornefalk@svos.se


Sigridur Björnsdottir    Sigridur Björnsdottir3

Biträdande överläkare, Med dr.
Kliniken för Endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Presentation:

Kliniskt verksam vid osteoporosmottagningen Karolinska Solna. Min kliniska forskning inom osteoporos har huvudsakligt fokus på patienter med benmetabola sjukdomar. Deltagit i SVOS riktlinjearbete om osteoporos och D vitamin brist.

Kontakt:

e-post: sigridur.bjornsdottir@svos.se