Allmänhet Hem

Nya priser

Vid SvOS årliga utbildningsdag, 16/11-2012, delades pris för främsta avhandling inom osteoporos, benbiologi eller relaterade ämnen under 2011-2012. Priset tilldelades Greta Snellman för hennes avhandling ”Boning up on vitamin D”. Priset gjordes  möjligt tack vare stöd från Amgen.

 

 

SvOS delade dessutom ut ett pris (10.000 SEK) för främsta kliniska insats inom området osteoporos vid årsmötet. Dan Mellström, överläkare och professor från Göteborg, tilldelades priset för sina insatser för att främja den kliniska utvecklingen inom ämnet sedan slutet på 1980-talet. Han har bland annat startat och utvecklat en av Skandinaviens största osteoporosmottagningar och arbetat som sakkunnig för bl.a. Socialstyrelsen, SBU, och läkemedelsverket.  Priset delades ut tack vare stöd från Novartis. Priset mottas här av kollegan Hans Jutberger som nominerade pristagaren.

 

Vid SvOS årsmöte valdes Eva Ribom-Bornefalk, överläkare vid medicinkliniken i Halmstad, till ny styrelseledamot och befintliga styrelsen samt ordföranden fick fortsatt förtroende ytterligare ett år.

 

Tidigare aktiviteter

Utbildningsdag och årsmöte

I anslutning till densitometrikursen höll SvOS 16/11 den årliga utbildningsdagen och föreningens årsmöte på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Se det uppdaterade programmet här.

Svenska osteoporossällskapet gav en certifieringskurs i bendensitometri i samarbete med International Society for Clinical Densitometry (ISCD) i Uppsala den 14-15 november 2012. Kursen avslutades med examensskrivning. Kursen blev fulltecknad med över 80 deltagare. Kursledare var Andreas Kindmark och Hans Mallmin.

Läs mer om kursen här!

Uppskattad osteoporoskurs

I september 2012 anordnade sällskapet i samarbete med Amgen och GSK kursen ”Osteoporos – det du behöver veta och lite till”, med Andreas Kindmark och undertecknad som kursledare. Kursen blev översökt och fick mycket goda omdömen. Tack vare det fortsatt stora intresset planerar vi att ge kursen igen nästa år, då vi hoppas kunna erbjuda bl.a. alla som inte kom in på kursen i år en ny chans.  Stort tack till alla er som medverkade och gjorde kursen till en framgång.

Mattias Lorentzon

Presentation av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer

Socialstyrelsens slutgiltiga nationella riktlinjer om osteoporos presenterades för första gången i Stockholm 22/5 2012 av Svenska Osteoporossällskapet tillsammans med inbjudna representanter från Socialstyrelsen. Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna är nu i full gång.

Mattias Lorentzon

Svenska Osteoporossällskapet

Uppskattad osteoporoskurs

I november 2011 anordnade sällskapet i samarbete med Amgen och GSK kursen ”Osteoporos – det du behöver veta och lite till”, med Andreas Kindmark som kursledare. Kursen blev översökt och fick höga utvärderingspoäng i kursutvärderingen. Tack vare det stora intresset planerar vi att ge kursen igen nästa år, då vi hoppas kunna erbjuda bl.a. alla som inte kom in på kursen i år en ny chans.  Stort tack till alla er som medverkade och gjorde kursen till en framgång.

Mattias Lorentzon